Tag: فهرست میراث جهانی یونسکو در ایران

ثبت خوشنویسی ایران در فهرست پاسداری یونسکو مهم‌تر از ثبت در دیگر فهرست‌هاست

مدیر بخش میراث فرهنگی ناملموس در مرکز میراث ناملموس تهران گفت: ثبت خوشنویسی ترکیه جنبه معرفی دارد، در حالی که ...

ماجرای ثبت جهانی همزمان خوشنویسی توسط ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه چیست؟

مدیرکل ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی گفت: در نشست امسال کمیته بین‌الدول تنها ۵ عنصر جهت ثبت در فهرست پاسداری ...

توصیه شده

از دست نده

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

افزودن لیست پخش جدید